[1]
Barnes , G., Bateson, N. in Možina, M. 2019. Pogovor o epistemologiji, ki jo je predlagal Gregory Bateson. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 13, 1-2 (mar. 2019).