[1]
Mrgole, A. in Brdnik, K. 2020. Potrebe po ljubeči povezanosti ne prerastemo nikoli: Intervju z Albertom Mrgoletom o razvoju v čustva usmerjene terapije po svetu in v Sloveniji. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 14, 3-4 (sep. 2020).