[1]
Možina, M. 2021. Uvodnik o skupnih dejavnikih in medicinskem modelu: od znanstvenega monizma preko dialoškega pluralizma do integrativne psihoterapije. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 15, 1-2 (mar. 2021).