[1]
Vrhunc Tomazin, M. 2021. Stičišča relacijsko družinske paradigme in fokusinga kot možnosti križanja: možnosti uporabe fokusinga v relacijski družinski psihoterapiji. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 15, 1-2 (mar. 2021).