[1]
Ravnik, S. 2021. Psihološki in socialni vidiki pandemije: Odzivi in prilagoditvene sposobnosti posameznika in družbe – Poročilo o strokovnem srečanju Društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA, 5. in 6. februar 2021. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 15, 1-2 (mar. 2021).