[1]
Černetič , M. in Černetič, M. 2021. Sem čuječ ali čuječen? O terminologiji koncepta čuječnost. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 15, 1-2 (mar. 2021).