[1]
Kress, R. 2021. Socialne dimenzije psihoterapije – vloga psihoterapevta/ke v družbenem dogajanju: 18. Študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo od 4. do 6. 6. 2021 v spletni obliki. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 15, 1-2 (mar. 2021).