[1]
Možina, M. in Smrdu, M. 2009. Uvodnik. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo. 3, 1-2 (mar. 2009).