(1)
Žorž, B. 8. študijski Dnevi SKZP, Zreče 2010: Psihoterapija Otrok in Mladostnikov. K 2009, 3.