(1)
Kebe, R. Transpersonalna Psihoterapija. K 2007, 1.