(1)
Možina, M. Uvodnik O Hvalnici Alojzu Ihanu. K 2012, 6.