(1)
Možina, M. V Sloveniji Se Je začel Fakultetni študij Psihoterapije. K 2007, 1.