(1)
Žorž, B. Etika in Duhovnost – Pa še kanček Hermenevtike. K 2013, 7.