(1)
Pavlič, A. M. Recenzija Knjige Barbare Stambolis: Töchter Ohne Väter - Frauen Der Kriegsgenerationund Ihre Lebenslange Sehnsucht: Hčere Brez očetov – žene Vojne Generacije in Njihovo večno Hrepenenje. K 2013, 7.