(1)
Možina, M. Uvodnik O Psihoterapiji Na Odru. K 2015, 9.