(1)
Repinc Zupančič, B.; Šraj, T. Načelo Zaupnosti in Varovanje Ter Hranjenje Podatkov - Pomembna Elementa Pri Vzpostavljanju Terapevtske Alianse. K 2017, 11.