(1)
Možina, M. Uvodnik O Korona- in Gero-Transcendenci. K 2020, 14.