(1)
Možina, M. Uvodnik O Skupnih Dejavnikih in Medicinskem Modelu: Od Znanstvenega Monizma Preko dialoškega Pluralizma Do Integrativne Psihoterapije. K 2021, 15.