(1)
Ravnik, S. Psihološki in Socialni Vidiki Pandemije: Odzivi in Prilagoditvene Sposobnosti Posameznika in družbe – Poročilo O Strokovnem srečanju Društva Za Transakcijsko Analizo Slovenije – SLOVENTA, 5. in 6. Februar 2021. K 2021, 15.