(1)
von Foerster, H.; Možina, M. Etika in Kibernetika Drugega Reda. K 2009, 3.