Šugman Bohinc, L. (2010). Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v sistemski psihoterapiji: Psihoterapija in konstruktivizem. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 4(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/110