Žorž, B. (2013). Etika in duhovnost – pa še kanček hermenevtike. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 7(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/223