Repinc Zupančič, B., & Šraj, T. (2017). Načelo zaupnosti in varovanje ter hranjenje podatkov - pomembna elementa pri vzpostavljanju terapevtske alianse. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/371