Možina, M., & Maselj, B. (2017). Želja po smrti je v resnici želja po življenju: intervju z Miranom Možino. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/385