Možina, M. (2019). Gregory Bateson: Glasnik nove paradigme v znanosti. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 13(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/436