Mrgole, A., & Brdnik, K. (2020). Potrebe po ljubeči povezanosti ne prerastemo nikoli: Intervju z Albertom Mrgoletom o razvoju v čustva usmerjene terapije po svetu in v Sloveniji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 14(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/497