Možina, Miran, in Samo Pastirk. 2008. „Uvodnik“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo 2 (1-2). https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/44.