Kebe, R. (2009) „Poročilo iz 11. kongresa Evropske transpersonalne zveze (EUROTAS): Beyond the Mind – Towards a Consciousness of Unity“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/101 (Pridobljeno: 19junij2024).