Možina, M. (2009) „Študent psihoterapije naj bo“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/103 (Pridobljeno: 24junij2024).