Možina, M. in Varjačić – Rajko, B. (2010) „Uvodnik“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 4(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/107 (Pridobljeno: 14junij2024).