Šugman Bohinc, L. (2010) „Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v sistemski psihoterapiji: Psihoterapija in konstruktivizem“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 4(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/110 (Pridobljeno: 20junij2024).