Možina, M. (2010) „Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 4(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/123 (Pridobljeno: 24junij2024).