Možina, M. (2011) „Uvodnik“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 5(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/135 (Pridobljeno: 21junij2024).