Možina, M. (2012) „Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 6(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/173 (Pridobljeno: 21junij2024).