Možina, M. (2012) „Uvodnik o hvalnici Alojzu Ihanu“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 6(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/184 (Pridobljeno: 23junij2024).