Žorž, B. (2013) „Etika in duhovnost – pa še kanček hermenevtike“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 7(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/223 (Pridobljeno: 19junij2024).