Možina, M. (2014) „Uvodnik“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 8(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/234 (Pridobljeno: 21junij2024).