Možina, M. (2014) „Frieda Fromm Reichmann in »I never promised you a rose garden«“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 8(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/259 (Pridobljeno: 24junij2024).