Možina, M. (2015) „Uvodnik o psihoterapiji na odru“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 9(4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/307 (Pridobljeno: 24junij2024).