Možina, M. (2016) „Uvodnik o melanholiji“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 10(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/339 (Pridobljeno: 24junij2024).