Repinc Zupančič, B. in Šraj, T. (2017) „Načelo zaupnosti in varovanje ter hranjenje podatkov - pomembna elementa pri vzpostavljanju terapevtske alianse“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 11(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/371 (Pridobljeno: 20junij2024).