Tušek, T. (2017) „Humor v psihoterapiji“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 11(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/380 (Pridobljeno: 23junij2024).