Možina, M. in Maselj, B. (2017) „Želja po smrti je v resnici želja po življenju: intervju z Miranom Možino“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 11(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/385 (Pridobljeno: 23junij2024).