Možina, M. (2019) „Gregory Bateson: Glasnik nove paradigme v znanosti“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 13(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/436 (Pridobljeno: 24junij2024).