Barnes , G., Bateson, N. in Možina, M. (2019) „Pogovor o epistemologiji, ki jo je predlagal Gregory Bateson“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 13(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/439 (Pridobljeno: 24junij2024).