Možina, M. in Pastirk, S. (2008) „Uvodnik“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 2(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/44 (Pridobljeno: 25maj2024).