Možina, M. (2019) „Uvodnik o slišanju glasov“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 13(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/441 (Pridobljeno: 23junij2024).