Možina, M. (2020) „Uvodnik o korona- in gero-transcendenci“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 14(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/465 (Pridobljeno: 12julij2024).