Možina, M. (2020) „Uvodnik o skupnih dejavnikih in refleksivni psihoterapiji Grahama Barnesa“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 14(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/485 (Pridobljeno: 25maj2024).