Mrgole, A. in Brdnik, K. (2020) „Potrebe po ljubeči povezanosti ne prerastemo nikoli: Intervju z Albertom Mrgoletom o razvoju v čustva usmerjene terapije po svetu in v Sloveniji“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 14(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/497 (Pridobljeno: 25maj2024).